جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


شماره67004/ت32310ه - 8/12/1383
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/11/1383 بنا به پیشنهاد شماره 8225/100 مورخ 17/11/1383 وزارت رفاه و تامین اجتماعی و به استناد جزء های ( 1 ) و ( 2 ) بند ( الف ) ماده ( 17 ) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی - مصوب 1383 - تصویب نمود:
اعضای هیئت امنای صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به شرح زیر تعیین می شوند:
1 - آقای جلیل بشارتی
2 - آقای غلامرضا سلیمانی امیری
3 - آقای رزاق صادق
4 - آقای محمدحسین عمادی
5 - آقای سیدعمادالدین قاضوی
6 - آقای عبدالحمید معافیان
7 - آقای محمدحسین مقیمی
8 - آقای سیدابوالقاسم موسوی
9 - آقای علی اکبر مهرفرد
10 - آقای محمدرضا واعظ مهدوی
معاون اول رئیس‎جمهور - محمد رضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17481
تاریخ تصویب :
1383/11/25
تاریخ ابلاغ :
1383/12/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :