جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


اصلاحیه مصوبه شورایعالی اداری درخصوص شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد سازمان حج و زیارت
پیرو نامه شماره 203004/1901 مورخ 30/10/1383 درخصوص مصوبه شورای عالی اداری راجع به شاخص‏های اختصاصی ارزیابی عملکرد سازمان حج و زیارت منتشره در روزنامه رسمی شماره 17455 مورخ 5/11/1383 در صفحه دوم ستون اول شماره مصوبه فوق الذکر اشتباه درج گردیده است و شماره 203004/1901 صحیح می‎باشد.
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17481
تاریخ تصویب :
1383/10/30
تاریخ ابلاغ :
1383/12/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :