جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


شماره225566/1901 5/12/1383
کلیه وزارتخانه‎ها ، موسسات ، شرکت‏های دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‏ها و موسساتی که شمول قانون بر انها مستلزم ذکر یا تصریح نام است
شورای عالی اداری در یکصد و بیست و چهارمین جلسه مورخ 19/11/1383 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، به منظور تسهیل و ساده‎سازی فرایندهای انجام کار مربوط به ارباب رجوع ، تسریع در ارایه خدمات دستگاه‎های اجرائی ، کاهش رفت و امدهای شهری و جلوگیری از مراجعات مکرر برای دریافت خدمت مشخص بین ادارات مختلف ، در اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب‎رجوع در نظام اداری ، تصویب نمود:
1 - از ابتدای سال 1384 تمامی دستگاه‎های اجرائی که براساس قوانین و مقررات در قبال ارایه خدمات به مردم وجوهی را دریافت می‎‏نمایند ، لازم است به صورت ذیل اقدام کنند:
الف ) در صورتی که تعداد ارباب‎رجوع اقتضا نماید ، با هماهنگی شبکه بانکی با اختصاص فضای اداری لازم ، باجه بانک را در محل ارایه خدمات مستقر نمایند.
ب ) نسبت به استقرار دستگاه خود دریافت در محل ارایه خدمات ، اقدام نمایند و از طریق تابلو راهنما ، اطلاعات لازم برای نحوه استفاده از دستگاه مذکور ، در اختیار مردم قرارگیرد.
ج ) با هماهنگی شبکه بانکی ، رسیدهای چاپی در مبالغ مشخص شده در تعرفه‎ها و قیمت خدمات ، از بانک اخذ و با دریافت وجه در محل ارایه خدمت در اختیار مردم قرارگیرد.
د ) چنانچه راهکارهای مذکور محقق نگردد ، در مواردی که تعرفه خدمت کمتر از 000/50 ریال باشد ، راسا از طریق صدور قبض رسید براساس بخشنامه شماره 31808/2879/52 مورخ 28/7/1383 وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وجوه مربوط را دریافت نمایند و توسط دستگاه اجرائی ، جمعا در پایان روز به بانک پرداخت شود.
افزایش مبلغ یادشده ، سالانه با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‏ ریزی کشور ، اعلام می‏گردد. تبصره 1: دستگاه‎های اجرائی مکلف هستند ترتیبی اتخاذ نمایند که باجه بانک ، دستگاه خود دریافت در نزدیک‏ترین محل مورد دسترسی مراجعین قرارگیرد و رسیدهای چاپی بانکی ( موضوع بند ج ) و قبوض ( موضوع بند د ) در محل ارایه خدمت و در همان ساختمان به مراجعین داده شود و از ارجاع ارباب‎رجوع به سایر ساختمان‏ها و مراکز ، خودداری گردد. تبصره 2: بان - ک‎های ع - امل از نظر ایج - اد باجه‏ه - ای بان - کی و استقرار دس - تگاه‎های خود دریافت تسهیلات لازم را در اختیار دستگاه‎های دولتی قرار خواهند داد.
2 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است به منظور کاهش ارتباط مردم با دستگاه‏های اجرائی و ترویج ارایه خدمات به مردم به صورت غیرحضوری ، کاهش ترددهای شهری و جلوگیری از ارجاع مردم برای دریافت خدمت مشخص بین دستگاه‎های اجرائی مختلف و افزایش سرعت ، سهولت و دقت در ارایه خدمات نسبت به اصلاح و بازمهندسی روش‏های انجام کار ، اقدام نموده و نتایج ان را به شورای عالی اداری ارایه نماید.
3 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول نظارت بر حُسن اجرای این مصوبه بوده و سازمان مذکور گزارش اجرای این مصوبه را - در مقاطع 6 ماهه - به شورای عالی اداری ارایه خواهد نمود.
معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری - حمید شرکاء


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17481
تاریخ تصویب :
1383/11/19
تاریخ ابلاغ :
1383/12/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :