جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


شماره66986/ت32337ه - 8/12/1383
وزارت کشور - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیئت‎وزیران در جلسه مورخ 28/11/1383 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده ( 10 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - تصویب نمود:
متن زیر به عنوان تبصره ( 5 ) به ماده ( 3 ) آئین نامه اجرائی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، موضوع تصویبنامه شماره 18471/ت26689ه - مورخ 24/4/1381 اضافه می شود:
تبصره 5 - شرکت کشت و صنعت مغان مشمول مفاد این ماده بوده و از محل اعتبارات تصویبنامه شماره 17135/ت30612ه - مورخ 6/4/1383 اختصاص یافته به‎استان اردبیل معادل ده درصد خسارتهای وارد شده به صورت کمک بلاعوض به ان شرکت پرداخت می‎شود.
معاون اول رئیس‎جمهور - محمد رضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17481
تاریخ تصویب :
1383/11/28
تاریخ ابلاغ :
1383/12/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :