جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


شماره57161/ت31377ه - 6/10/1383
وزارت جهاد کشاورزی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/8/1383 بنا به پیشنهاد شماره 011/10320 مورخ 14/6/1383 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره ( 3 ) ماده ( 1 ) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری ازتجمل گرایی مصوب1370 - تصویب نمود:
1 - برگزاری سومین گردهمایی منطقه‎ای وزراء و هشتمین نشست مراجع ملی کشورهای آسیایی عضو کنوانسیون بیابان‎ زدایی سازمان ملل متحد توسط سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور و با همکاری دبیرخانه کنوانسیون بیابان زدایی ملل‎ متحد از محل اعتبارات ریالی سازمان یادشده مجاز است.
2 - هزینه‎های شخصی مربوط توسط متقاضیان شرکت در گردهمایی پرداخت می‎شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17433
تاریخ تصویب :
1383/08/10
تاریخ ابلاغ :
1383/10/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :