جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


شماره58581/ت31426ه - 12/10/1383
وزارت جهادکشاورزی - وزارت بازرگانی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 7/10/1383 بنا به پیشنهاد شماره 12569/1 مورخ 25/6/1383وزارت بازرگانی و به استناد ماده ( 29 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - تصویب نمود :
در ماده ( 9 ) الحاقی تصویبنامه شماره 5165/ت30497ه - مورخ 9/2/1383 ، موضوع تصویبنامه شماره 21564/ت31099ه - مورخ 12/5/1383 عبارت ( قید عبارت صددرصد خارجی و سایر عبارات مشابه مجاز نمی باشد ) به عبارت ( درصد چای داخلی و خارجی باید به تفکیک درج شود ) اصلاح می شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17441
تاریخ تصویب :
1383/10/07
تاریخ ابلاغ :
1383/10/19
دستگاه اجرایی :
موضوع :