×

اصلاح ماده 9 آئین نامه اجرائی ماده ( 29 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

اصلاح ماده 9 آئین نامه اجرائی ماده ( 29 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

اصلاح-ماده-9-آئین-نامه-اجرائی-ماده-(-29-)-قانون-برنامه-سوم-توسعه-اقتصادی-،-اجتماعی-و-فرهنگی-جمهوری-اسلامی-ایران
شماره58581/ت31426ه - 12/10/1383
وزارت جهادکشاورزی - وزارت بازرگانی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 7/10/1383 بنا به پیشنهاد شماره 12569/1 مورخ 25/6/1383وزارت بازرگانی و به استناد ماده ( 29 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - تصویب نمود :
در ماده ( 9 ) الحاقی تصویبنامه شماره 5165/ت30497ه - مورخ 9/2/1383 ، موضوع تصویبنامه شماره 21564/ت31099ه - مورخ 12/5/1383 عبارت ( قید عبارت صددرصد خارجی و سایر عبارات مشابه مجاز نمی باشد ) به عبارت ( درصد چای داخلی و خارجی باید به تفکیک درج شود ) اصلاح می شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 17441

تاریخ تصویب : 1383/10/07

تاریخ ابلاغ : 1383/10/19

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.