جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


شماره 108325/72 6/10/1383
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه تاسیس صندوق ضمانت سرمایه‎گذاری صنایع کوچک که با عنوان لایحه تاسیس صندوق ضمانت سرمایه‎گذاری صنایع کوچک و متوسط از سوی دولت به شماره 25554/27400 مورخ 12/5/1382 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز سه‎شنبه مورخ 24/9/1383 مجلس با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید, دراجرای اصل یکصد و بیست و سوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می‎گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل
شماره 57938 15/10/1383
وزارت صنایع و معادن
قانون تاسیس صندوق ضمانت سرمایه‎گذاری صنایع کوچک که در جلسه علنی روز سه‎شنبه مورخ بیست وچهارم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/10/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 108325/72 مورخ 6/10/1383 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است, به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‎گردد.
رئیس جمهور - سیدمحمد خاتمی
قانون تاسیس صندوق ضمانت سرمایه‎گذاری صنایع کوچک
ماده واحده - به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه سرمایه‎گذاری بخش غیردولتی در صنایع کوچک, کوتاه کردن مدت زمان اجرای طرحهای اشتغالزا و دارای توجیه اقتصادی, با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و تضمین و تسهیل در توثیق تسهیلات اعطایی به طرحهای مذکور, به دولت اجازه داده می‎شود ( صندوق ضمانت سرمایه‎گذاری صنایع کوچک ) را زیر نظر وزارت صنایع و معادن تاسیس نماید. سرمایه اولیه صندوق یاد شده مبلغ پانصد میلیارد ( 000/000/000/500 ) ریال خواهد بود که در مدت دو سال در قانون بودجه کل کشور تامین خواهد شد.
اساسنامه و شرح وظایف صندوق مزبور توسط وزارت صنایع و معادن و همکاری وزارتخانه‎های امور اقتصادی و دارایی, جهادکشاورزی, بازرگانی, بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور, ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره - ( صنایع کوچک ) در این قانون به صنایعی اطلاق می‎شود که شاغلین در ان صنعت کمتر از پنجاه ( 50 ) نفر نیروی انسانی باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‎شنبه مورخ بیست وچهارم آذرماه یکهزاروسیصدوهشتادوسه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/10/1383 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل
نوع :
قانون
شماره انتشار :
17441
تاریخ تصویب :
1383/09/24
تاریخ ابلاغ :
1383/10/19
دستگاه اجرایی :
موضوع :