جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


شماره31808/ت31026ک 9/10/1383
وزارت کشور
وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیات دولت در جلسه مورخ 1/9/1383 بنا به پیشنهاد شماره 33009/42/4/1 مورخ 10/4/1383 وزارت کشور و به استناد ماده ( 13 ) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب 1362 - با رعایت تصویبنامه شماره 58538/ت26118/ه - مورخ 22/12/1380 تصویب نمودند :
تغییرات و اصلاحات تقسیماتی زیر در استان کهگیلویه و بویراحمد ایجاد می‎شود :
1 - روستای پراشکفت از دهستان کبگیان بخش کبگیان شهرستان دنا منتزع و به دهستان دشت روم بخش مرکزی شهرستان بویراحمد مطابق نقشه 1 :250000 پیوست که با مهر دفترهیات دولت تایید می شود الحاق می گردد.
2 - مرکز دهستان کاکان از توابع بخش مرکزی شهرستان بویراحمد از روستای عباسعلی خانی به روستای پاسداران ( منصورخانی ) انتقال می یابد.
3 - روستاهای دلیرج علیا ، دلیرج سفلی و دلیرج وسطی از دهستان چین ، بخش لوداب منتزع و به دهستان مارگون ، بخش مارگون مطابق نقشه 1 :250000 پیوست که با مهر دفتر هیات دولت تایید می شود الحاق می گردد.
4 - دهستان الغچین به مرکزیت روستای الغچین علیا مشتمل بر روستاها ، مزارع و مکآنهای الغچین علیا ، الغچین سفلی ، امامزاده امیر شهریار ، ابگرمکن ، بردیان ، چشمه زعفران ، دمدره بی‎بی رشید ، سردره بی‎بی رشید ، منبع آب دهدشت ، حسینیه بردیان ، سرنهیل میررشید ، میرزا محمد حسین ، تمبی ، توبری ، پوزه توبری ، سراب موگرم ، بلهدان ، شیخ حسین ، موگرم ، نصیرآباد ، دوکوهک ، در تابعیت بخش چرام شهرستان کهگیلویه مطابق نقشه 1 :250000 پیوست که با مهر دفتر هیات دولت تایید می شود ایجاد و تاسیس می گردد.
5 - بخش سرفاریاب به مرکزیت روستای برافتاب متشکل از دهستآنهای سرفاریاب و پشته ذیلائی در تابعیت شهرستان کهگیلویه ایجاد و تاسیس می گردد.
6 - مرز مابین دهستان کفش‎کنان و دهستان عالی طیب مطابق نقشه 1 :250000 پیوست که با مهر دفتر هیات دولت تایید می شود اصلاح می گردد.
7 - دهستان کفش‎کنان از بخش مرکزی شهرستان کهگیلویه منتزع و به بخش بهمئی شهرستان مذکور الحاق می گردد.
8 - بخش بهمئی گرمسیری به مرکزیت روستای سرآسیاب یوسفی متشکل از دهستآنهای بهمئی گرمسیری شمالی و سرآسیاب یوسفی در تابعیت شهرستان کهگیلویه ایجاد و تاسیس می شود.
9 - شهرستان بهمئی به مرکزیت شهر لیکک از ترکیب بخشهای زیر ایجاد و تاسیس می‎شود :
الف - بخش مرکزی متشکل از دهستآنهای بهمئی گرمسیری جنوبی و کفش‎کنان و شهر لیکک.
ب - بخش بهمئی گرمسیری.
10 - روستاها ، مزارع و مکآنهای سیلاب ، امامزاده غالب ، ابکل ، کلوار ، بورک سفلی ، بورک علیا ، خرمراه ، ادور ، گوهر مرده ، ابرش سیلاب ، سورزین ، برافتاب ، کلاغ‎خورده و چربیون از دهستان اجم بخش دیشموک شهرستان کهگیلویه منتزع و به دهستان زیلائی بخش مارگون شهرستان بویراحمد مطابق نقشه 1 :250000 پیوست که با مهر دفتر هیات دولت تایید می شود الحاق می گردد.
این تصویبنامه در تاریخ 30/9/1383 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17437
تاریخ تصویب :
1383/09/01
تاریخ ابلاغ :
1383/12/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :