جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


شماره 108323/238 6/10/1383
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه الحاق یک تبصره به ماده ( 60 ) اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که از سوی دولت به شماره 34519/31100 مورخ 28/6/1383 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و یک فوریت ان در جلسه علنی روز سه‎شنبه مورخ 31/6/1383 تصویب گردید و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 8/9/1383 مجلس با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید, دراجرای اصل یکصد و بیست و سوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می‎گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل
شماره 59966 16/10/1383
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - وزارت نفت
قانون الحاق یک تبصره به ماده ( 60 ) اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/10/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 108323/238 مورخ 6/10/1383 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است, به‎پیوست جهت اجراء ابلاغ می‎گردد.
رئیس جمهور - سیدمحمد خاتمی
قانون الحاق یک تبصره به ماده ( 60 ) اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده واحده - تبصره الحاقی به ماده ( 60 ) اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/12/1381 به‎تبصره ( 1 ) اصلاح و یک تبصره به شرح زیر به ان الحاق می‎گردد :
تبصره 2 - به دولت اجازه داده می‎شود تا مبلغ ارزی معادل یازده هزار و دویست و شصت و شش میلیارد و هشتصد و شصت میلیون ( 000/000/860/266/11 ریال از درامد حاصل از صادرات نفت خام مازاد بر ارقام مذکور در اصلاحیه جدول شماره ( 2 ) پیوست قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1382 به منظور اقدامات زیر استفاده نماید :
1 - تا مبلغ ارزی معادل هفت هزار و یکصد و هشتاد و یک میلیارد ( 000/000/000/181/7 ) ریال بابت واردات بنزین به صورت خرید مستقیم یا معاوضه.
وزارت نفت موظف است مطابق ماده ( 120 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، بنزین مورد نیاز کشور را تامین نماید.
2 - تا مبلغ ارزی معادل دو هزار و ششصد و شصت و شش میلیارد و هشتصد و شصت میلیون ( 000/000/860/666/2 ) ریال به منظور افزایش مستمری معیشت ماهانه خانوارهای تحت پوشش دستگاههای حمایتی در شش ماهه دوم سال 1383 در اجرای موازین ماده ( 6 ) آئین نامه اجرائی قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب 1374 هیات وزیران.
3 - تا مبلغ ارزی معادل یک هزار و چهارصد و نوزده میلیارد ( 000/000/000/419/1 ) ریال جهت خرید اتوبوس گاز طبیعی فشرده سوز و مینی‎بوس به منظور تسهیل حمل و نقل عمومی.
آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت یک ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت نفت ، وزارت کشور و کمیته امداد امام خمینی( ره ) و سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‎رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/10/1383 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل
نوع :
قانون
شماره انتشار :
17443
تاریخ تصویب :
1383/09/08
تاریخ ابلاغ :
1383/10/21
دستگاه اجرایی :
موضوع :