جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


شماره 37892/ت30076ه - 20/10/1383
وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی
هیات وزیران در جلسه مورخ 9/10/1383 بنا به پیشنهاد شماره 6966 مورخ 24/10/1382 مرکز امور مشارکت زنان و به استناد ماده ( 10 ) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی - مصوب 1374 - تصویب نمود :
مواد ( 5 ) و ( 6 ) آئین نامه اجرائی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی ، موضوع تصویبنامه شماره 8409/ت16900ه - مورخ 27/9/1375به شرح ذیل اصلاح می شود :
( ماده 5 - مادران مشمول این آئین نامه پس از پایان مرخصی زایمان و در دوران شیردهی باید در کار قبلی خود اشتغال یابند. در دوران یاد شده نقل وانتقال آنها ممنوع است مگر اینکه خود ، متقاضی تغییر شغل یا نقل وانتقال باشند.
ماده 6 - مادران مشمول این آئین نامه می‎توانند طی ساعات مقرر کار روزانه حداکثر از یک ساعت مرخصی ساعتی استفاده کنند. مادران یاد شده می‎توانند برحسب نیاز کودک ، مرخصی یاد شده را حداکثر در سه نوبت استفاده کنند. مدت مرخصی ساعتی برای مادران دارای فرزند دوقلو و بالاتر به میزان دوساعت می‎باشد. )
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17445
تاریخ تصویب :
1383/10/09
تاریخ ابلاغ :
1383/10/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :