جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


شماره 56282/ت32011ه - 20/10/1383
وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنایع و معادن - وزارت راه و ترابری
هیات وزیران در جلسه مورخ 13/10/1383 بنا به پیشنهاد شماره 41713/650/ه - مورخ 1/10/1383 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند ( الف ) ماده ( 14 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - تصویب نمود :
1 - درصد سهام قابل واگذاری شرکت ماشین سازی لرستان و شرکت واگن پارس زیر مجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، موضوع تصویبنامه شماره 44405/ت25746ه - مورخ 11/10/1380 طبق جدول شماره ( 1 ) پیوست اصلاح می گردد.
2 - درصد سهام قابل واگذاری شرکت واگن پارس زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی راه آهن جمهوری اسلامی ایران ، موضوع تصویبنامه 23264/ت31145ه - مورخ 20/5/1383 طبق جدول شماره ( 2 ) پیوست اصلاح می گردد.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17445
تاریخ تصویب :
1383/10/13
تاریخ ابلاغ :
1383/10/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :