جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


شماره59727/ ت 32094ه - 20/11/1383
هیات وزیران در جلسه مورخ 18/11/1383 بنا به پیشنهاد شماره 9947/16 مورخ 15/10/1383 وزارت علوم تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره ( 3 ) ماده ( 1 ) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری ازتجمل گرایی - مصوب 1370 - تصویب نمود :
1 - برگزاری گردهمایی بین‎المللی تغییرات سریع ارتفاع اب دریای خزر توسط دانشگاه گیلان از محل اعتبارات ریالی دستگاه مربوط مجاز است.
2 - دانشگاه یاد شده می‎تواند از کمکها و هدایای داوطلبانه اشخاص حقیقی و حقوقی که برای این امر اختصاص یافته است در چارچوب قوانین و مقررات استفاده نماید.
3 - هزینه‎های شخصی مربوط توسط متقاضیان شرکت در گردهمایی پرداخت می‎شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17469
تاریخ تصویب :
1383/11/18
تاریخ ابلاغ :
1383/11/24
دستگاه اجرایی :
موضوع :