جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


شماره21649/160 11/11/1383
جناب آقای امیرحسین پورسینا
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
در اجرای تبصره یکم ( 1 ) ذیل ماده پنجم ( 5 ) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی ایران که به تاریخ 25/10/1381 به تائید شورای نگهبان رسیده و ابلاغ شده است اشعار می‎دارد ، ( وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی ، می‎بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد. ) به پیوست فهرست مصوبات شورای اسلامی شهر تهران به همراه متن مصوبات مزبور را ارسال می‎نماید. خواهشمند است با توجه به متن قانون که حداکثر زمان اعلام عمومی را تا پانزدهم بهمن ماه تعیین نموده است و آن روزنامه مرجع رسمی جهت اعلام عمومی مصوبات فوق الذکر می‎باشد و با عنایت به اهمیت و حساسیت اعلام عمومی این مصوبات و رعایت مفاد قانون صدرالذکر دستور فرمائید تا قبل از تاریخ پانزدهم بهمن ماه سال جاری مصوبات مزبور در ان روزنامه به عنوان اعلام عمومی چاپ و منتشر گردد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران - مهدی چمران
شماره20566/599/160 29/10/1383
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد شهردار محترم تهران
بازگشت به نامه شماره 83118080 /8310 به تاریخ 21/10/1383 جنابعالی درخصوص بررسی لایحه ( اخذ بهای خدمات از مهاجرین خارجی مقیم شهر تهران ) که با قید دو فوریت ارائه و به شماره 20566 به تاریخ 23/10/1383 در دبیرخانه شورا ثبت و در یکصد و بیست و سومین جلسه رسمی - علنی - فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران منعقده به تاریخ یکشنبه بیست و هفتم دی ماه سال 1383 اعلام وصول شده و بررسی دو فوریت ان در ردیف اول دستور یکصدو بیست و سومین جلسه علنی فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران به شماره 20766/160 به تاریخ 26/10/1383 قرار گرفته و در جلسه مزبور که با حضور جنابعالی و یازده نفر از اعضای محترم شورا در روز یکشنبه بیست و هفتم دی ماه سال 1383 به صورت رسمی منعقد شد مطرح و پس از ارائه توضیحات لازم در مورد دوفوریت ان اخذ رای انجام شد که اتفاق ارای موافق ( یازده رای ) اعضای شورا حاضر در این جلسه را احراز نمود . متعاقبا مفاد ان مطرح و پس از مذاکرات انجام شده و لحاظ موارد اصلاحی و پیشنهادی در متن ان , درخصوص مفاد ان مشتمل بر ماده واحده و تبصره ی ذیل ان اخذ رای انجام شد که به اتفاق ارای موافق ( یازده رای ) اعضای شورای اسلامی شهر تهران حاضر در این جلسه ( یازده نفر ) به تصویب رسید. به پیوست متن مصوبه مزبور را جهت اگاهی و اقدام ، ایفاد و ابلاغ می نماید.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران - مهدی چمران
اخذ بهای خدمات از مهاجرین خارجی مقیم شهر تهران
( مصوب جلسه 23 مورخ 27/10/1383 شورای اسلامی شهرتهران )
ماده واحده : به استناد تبصره یکم ( 1 ) ذیل ماده پنجم ( 5 ) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی ( موسوم به قانون تجمیع عوارض ) مصوب 23/10/1381 مجلس شورای اسلامی که به تاریخ 25/10/1381 به تائید شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیده و ابلاغ شده است, به شهرداری تهران اجازه داده می شود از ابتدای سال 1384 با توجه به هزینه های مضاعف حضور مهاجرین خارجی در سیستم خدماتی شهرداری, با هماهنگی و معرفی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری نسبت به وصول بهای خدمات سالیانه به شرح ذیل اقدام نماید :
1 - از خانواده های مهاجر یک نفره مبلغ هفتصد هزار ( 000/700 ) ریال.
2 - از خانواده های مهاجر دو نفره مبلغ یک میلیون ( 000/000/1 ) ریال.
3 - از خانواده های مهاجر سه و چهار نفره مبلغ یک‎میلیون ‎و پانصد هزار ( 000/500/1 ) ریال.
4 - از خانواده مهاجر چهار نفر بیشتر مبلغ دو میلیون ( 000/000/2 ) ریال.
تبصره - بهای خدمات مذکور از خانواده های مهاجری که حداقل یک سال مقیم تهران بوده اند در زمان صدور یا تمدید برگه اقامت و یا تغییر وضعیت حضور یا اقامت اخذ و به حساب شهرداری تهران واریز می شود.
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17462
تاریخ تصویب :
1383/10/27
تاریخ ابلاغ :
1383/11/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :