جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


شماره221031/609/160 11/11/1383
جناب آقای دکتر محموداحمدی نژاد
شهردار محترم تهران
بازگشت به نامه شماره 83635/83270 به تاریخ 26/10/1383 جنابعالی درخصوص بررسی لایحه ( اصلاح عوارض کسب و پیشه در شهر تهران ) که با قید دو فوریت ارائه و به شماره 21031 به تاریخ 29/10/1383 در دبیرخانه شورا ثبت و در یکصد و بیست و چهارمین جلسه رسمی - علنی - فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران ( دوره دوم ) منعقده به تاریخ سه شنبه بیست و نهم دی ماه سال 1383 اعلام وصول شده و بررسی دو فوریت ان در ردیف دهم دستور یکصد و بیست و چهارمین جلسه علنی - فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران به شماره 20902/160 به تاریخ 28/10/1383 قرار گرفته و در جلسه مزبور که با حضور جنابعال - ی و دوازده نفر از اعضای محترم شورا به صورت رسمی در روز سه شنبه بیست و نهم دی ماه سال 1383 منعقد شد مطرح و پس از ارائه توضیحات از سوی جنابعالی و مذاکرات انجام شده کفایت مذاکرات اعلام و درخصوص دوفوریت ان اخذ رای به عمل امد که به‎اتفاق ارای موافق( ده رای ) اعضای شورا حاضر در این جلسه ( ده نفر ) را احراز نمود . متعاقبا مفاد ان مطرح و پس از ارائه توضیحات جنابعالی و هم چنین مذاکرات به عمل امده با لحاظ موارد اصلاحی و پیشنهادی در متن لایحه , کفایت مذاکرات اعلام و در خصوص مفاد ان مشتمل بر ماده واحده اخذ رای انجام شد که به اتفاق ارای موافق ( ده رای ) اعضای شورای اسلامی شهر تهران حاضر در این جلسه ( ده نفر ) به‎تصویب‎رسید. به پیوست متن مصوبه مزبور را جهت اگاهی و اقدام ، ایفاد و ابلاغ می نماید.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران - مهدی چمران
اصلاحیه تکمیلی عوارض کسب و پیشه در شهر تهران
( مصوب جلسه124 مورخ29/10/1383 شورای اسلامی شهرتهران )
ماده واحده : پیرو اصلاحیه مصوبه عوارض کسب و پیشه درشهر تهران تصویبی جلسه چهل‎وسوم به‎تاریخ 5/11/1382 شورای اسلامی شهر تهران - ابلاغی به شماره 16599/445/160 به تاریخ 8/11/1382 و به‎استناد تبصره یکم ( 1 ) ذیل ماده پنجم ( 5 ) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شواری اسلامی ایران که به تاریخ 25/10/1381 به‎تایید شورای نگهبان قانون‎اساسی جمهوری‎اسلامی ایران رسیده و ابلاغ شده‎است به شهرداری تهران اجازه داده‎می‎شود که از ابتدای سال 1384 عوارض کسب و پیشه را به‎شرح زیر وصول نماید :
1 - درمورد گروهها و مشاغلی که درجدول ضریب منطقه‎ای آنها عبارت ( ندارد ) درج گردیده است عبارت مذکور را حذف و نسبت به وصول عوارض اماکن و مشاغل درشهر تهران تصویبی در پنجاه و هفتمین جلسه رسمی - علنی دوره اول شورای اسلامی شهرتهران به تاریخ 17/12/1378 - ابلاغی به شماره 17965/162/160 به‎تاریخ 14/9/1379 و اصلاحیه مصوبه یکصد و هفتاد و نهمین جلسه علنی رسمی - عادی شورای اسلامی شهرتهران به تاریخ 2/8/1380 اقدام نماید.
2 - عوارض پایه شعب بانک‎ها و موسسات مالی و اعتباری در گروه دفاتر به مبلغ 000/100 ریال تعیین و هم چنین ضریب منطقه‎ای به‎شرح جداول و فرمول ذیل در موارد مذکور اعمال گردد :
فرمول و جداول
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17462
تاریخ تصویب :
1383/10/29
تاریخ ابلاغ :
1383/11/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :