جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


شماره21500/607/160 7/11/ 1383
جناب آقای دکتر محمود احمدی‎نژاد شهردار محترم تهران
بازگشت به نامه شماره 83124538 /8310 به تاریخ 13/10/1383 جنابعالی در خصوص بررسی لایحه ( تثبیت نرخ عوارض شهرداری تهران در سال 1384 ) که با قید یک فوریت ارائه و به شماره 19949 به تاریخ 14/10/1383 در دبیرخانه شورا ثبت و در یکصد وبیستمین جلسه رسمی - علنی - فوق‎العاده شورای اسلامی شهر تهران ( دوره دوم ) منعقده به تاریخ پانزدهم دی ماه سال 1383 اعلام وصول شده و بررسی یک فوریت ان در ردیف اول دستور یکصد وبیستمین جلسه علنی - فوق‎العاده شورای اسلامی شهر تهران به شماره 19957/160 به تاریخ 14/10/1383 قرارگرفته و در جلسه مزبور که با حضور جنابعالی و دوازده نفر از اعضای محترم شورا به‎صورت رسمی در روز سه‎شنبه پانزدهم دی ماه سال 1383 منعقد شد مطرح وپس از ارائه توضیحات از سوی جنابعالی و مذاکرات انجام شده کفایت مذاکرات اعلام و درخصوص یک فوریت ان اخذ رای به عمل امد که اتفاق ارای موافق ( دوازده رای ) اعضای شورا حاضر در این جلسه ( دوازده نفر ) را احراز نمود. فلذا طی نامه به شماره 19949/160 به تاریخ 23/10/1383 جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه و امور حقوقی شورا به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد و بررسی ان در ردیف یازدهم دستور یکصدوبیست و چهارمین جلسه علنی - فوق‎العاده شورا به شماره 20902/160 به‎تاریخ 28/10/1383 قرار گرفته و در جلسه مزبور که به صورت رسمی با حضور جنابعالی و دوازده نفر از اعضای محترم شورا در روز سه‎شنبه بیست و نهم دی ماه سال 1383 منعقد شد مفاد ان مطرح و پس از ارائه توضیحات و مذاکرات به عمل امده ، کفایت مذاکرات اعلام و در خصوص مفاد ان مشتمل بر ماده واحده اخذ رای انجام شد که به اتفاق ارای موافق ( دوازده رای ) اعضای شورای اسلامی شهر تهران حاضر در این جلسه ( دوازده نفر ) به تصویب رسید. به پیوست متن مصوبه مزبور را جهت اگاهی واقدام ، ایفاد وابلاغ می‎نماید.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران - مهدی چمران
تثبیت نرخ عوارض شهرداری تهران در سال 1384
( مصوب جلسه 124 مورخ 29/10/1383 شورای اسلامی شهر تهران )
ماده واحده : شهرداری تهران موظف است کلیه عوارض محلی دریافتی در بخش‎های گوناگون برای سال 1384 را معادل عوارض مصوب سال 1383 قرار دهد. ضروری است آثار این تصمیم در بودجه پیشنهادی سال 1384 لحاظ گردد و مدیریت منابع به گونه‎ای اعمال شود که کاهش احتمالی ناشی ازاین تصمیم از محل صرفه‎جوئی‎ها و منابع درآمدی مولد و مثبت دیگر تامین گردد.
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17462
تاریخ تصویب :
1383/10/29
تاریخ ابلاغ :
1383/11/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :