جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


شماره 192460/1901 16/10/1383
مصوبه شورایعالی اداری درخصوص شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکردسازمان راهداری حمل ونقل جاده‎ای
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‎ای
شورای عالی اداری دریکصد و سیزدهمین جلسه مورخ 17/2/1383 بنا به‎پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‎ای و به استناد بند ( ب ) ماده 4 آئین نامه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرائی کشور ( مصوبه شماره 44642/ ت 27701 ه - مورخ 28/10/1381 هیات وزیران ) شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد سازمان مذکور را به شرح پیوست تصویب نمود تا پس از تکمیل و ارسال فرم های پیوست و دستورالعمل‎های مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، سایر مراحل فرایند ارزیابی در ابعاد اختصاصی ( بند ( ب ) ماده 5 آئین نامه مزبور ) توسط دستگاه ذیربط صورت پذیرد.
معاون رئیس جمهور و دبیرشورای عالی اداری - حمیدشرکاء
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17462
تاریخ تصویب :
1383/02/17
تاریخ ابلاغ :
1383/11/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :