جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


شماره65862/ت32253ه - 12/11/1383
نهاد ریاست جمهوری - وزارت اطلاعات
هیات وزیران در جلسه مورخ 11/11/1383 به استناد ماده ( 7 ) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1365 - تصویب نمود :
نشان دولتی ( درجه یکم لیاقت و مدیریت ) به آقای علی یونسی اعطا شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17462
تاریخ تصویب :
1383/11/11
تاریخ ابلاغ :
1383/11/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :