جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


شماره 61674/ت32143ه - 11/11/1383
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 30/10/1383 بنا به پیشنهاد شماره 196865/101 مورخ 22/10/1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :
کلیه شهرستآنهای استان خراسان جنوبی به فهرست قلمرو جغرافیایی موضوع ماده ( 1 ) آئین نامه اجرائی قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگیهای استانها و مناطقی که شاخصهای توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است - مصوب 1381 - و تبصره (6) قانون بودجه سال 1381 کل کشور ، موضوع تصویب نامه شماره 30309/ت26841ه - مورخ 20/7/1381 اضافه می‎گردد.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17462
تاریخ تصویب :
1383/10/30
تاریخ ابلاغ :
1383/11/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :