جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


شماره 62164/ت31971ه - 11/11/1383
وزارت کشور - وزارت بازرگانی - وزارت جهاد کشاورزی - وزارت صنایع و معادن - وزارت نیرو - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 29/9/1383 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور ، وزارت نیرو ، وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت بازرگانی ، وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :
1 - به منظور تسریع در اجرای طرحها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای بخشهای آب و کشاورزی و آبرسانی به شهرها و روستاها در استآنهای جنوب و جنوب غربی کشور ( شامل استآنهای سیستان و بلوچستان ، هرمزگان ، کرمان ، خراسان جنوبی ، یزد ( مناطق طبس ، بافق ، خاتم و ابرکوه ) ، جنوب خراسان رضوی و جنوب استان فارس ) اعتبارات مصوب طرحهای مذکور ( اعم از اعتبارات ملی ، استانی ، تبصره ها و... ) از سرجمع بودجه کل کشور به صورت صددرصد ( 100% ) تخصیص یابد.
2 - وزارت نیرو موظف است :
الف‎- به منظور کاهش اثرات ناشی از خشکسالی ، امر مهم تامین اب شرب روستاها در استآنهای یادشده را از طریق پادار نمودن ردیف اعتبارات خاص برای احداث مجتمع های ابرسانی روستایی طی سنوات برنامه چهارم توسعه بعنوان طرحهای مهم و اولویت دار منظور نماید.
ب - به منظور پیشگیری از تغییرات کمی و کیفی آب شرب مناطق مواجه با پدیده خشکسالی ، طرحهای پیشگیری و مقابله با کمبود و تغییرات کیفی و غیربهداشتی شدن اب شرب مناطق مزبور را تهیه و اجرا نماید.
ج - برای تامین آب شرب شهرهای زیر پنجاه هزار نفر در استآنهای یادشده از محل ردیفهای ملی ابرسانی شهرها و صنایع اقدام نماید.
3 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است در مناطق دچار خشکسالی :
الف - با همکاری وزارت نیرو در راستای مصرف بهینه آب و افزایش بهره وری تولید با در نظر گرفتن منابع اب و خاک قابل استحصال ، الگوی کشت مناسب منطقه موردنظر را با اجرای پروژه های آموزشی ، ترویجی و الگویی عملیاتی نماید.
ب - طرحها و پروژه های مناسب برای مقابله و کاهش اثرات خشکسالی با اولویت طرحهای کوچک تامین اب ، احیاء و مرمت قنوات ، پوشش آنهار و کانالهای ابیاری ، ابخیزداری ، ابخوانداری ، تثبیت شنهای روان ، مبارزه با افات و امراض نباتی ، تامین علوفه و داروهای دامی در صورت لزوم سایر طرحهای مؤثر در مصرف بهینه اب را تهیه و اجرا نماید.
ج - به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می شود در محدوده استآنهای یادشده درصدی از هزینه های اجرائی طرحهای ابیاری تحت فشار را از محل منابع خشکسالی در اختیار پس از تصویب ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استان بعنوان سهم مشارکت دولت پرداخت نماید.
4 - صندوق کمک به تولیدکنندگان خسارت دیده محصولات کشاورزی و دامی موظف است :
الف - به منظور حفظ و ایجاد تعادل در اقتصاد مناطق روستایی بخصوص مناطق عشایری که عمدتا بر پایه دامداری استوار است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی برنامه خرید دامهای مازاد بر نیاز بازار که توسط دامدار اجبارا بدلیل کاهش علوفه عرضه می گردد را تدوین و پس از تایید ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استان از محل منابع در اختیار اجرا نماید.
ب - کلیه محصولات زراعی و باغی استآنهای یادشده را که در فهرست بیمه نمی باشد ، مشمول بیمه قرار دهد.
ج - بدهی دولت به صندوق مربوط به استآنهای مزبور را محاسبه و جهت تامین اعتبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نماید.
5 - وزارت صنایع و معادن موظف است :
الف - با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی ، امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای تقویت اقتصاد مناطق دچار خشکسالی و ایجاد اشتغال و حمایت از تولید در بخشهای مختلف صنعتی و کشاورزی نسبت به ارایه طرحهای مناسب برای تامین تسهیلات ارزان قیمت با سود و کارمزد پآئین ، تعیین معافیتهای مالیاتی مازاد برانچه در قانون پیش بینی شده است و کاهش ضرایب محاسبات انرژی به منظور تکمیل و اجرای طرحهای صنعتی و معدنی درمناطق شهری و روستایی در استآنهای یادشده اقدام و برای اقدامات قانونی مربوط به هیات وزیران ارایه نماید.
ب - برای سامان یافتن اشتغال و جلوگیری از مهاجرت در مناطق دچار خشکسالی با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بازرگانی و سازمآنهای فعال در بخش صنایع کوچک و دستی و دیگر نهادهای ذیربط ظرف 9 ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه مطالعات کارشناسی و راهکارهای مناسب جهت گسترش صنایع و طرحهای زودبازده بعنوان یک شاخص تولید مستمر و اشتغال زا را تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارایه نماید.
6 - وزارت بازرگانی پیرو تصویبنامه شماره 57170/ت31970ه - مورخ 6/10/1383 موظف است :
الف - درخصوص معیشت اقشار اسیب پذیر روستایی و عشایری مناطق یادشده برای مصرف 5/3 میلیون نفر ساکنان اسیب پذیر این مناطق و به منظور تامین و توزیع برنج ، روغن ، قند و شکر ، پنیر ، گوشت ، مرغ و تخم مرغ علاوه بر کالابرگهای عادی و تعادلی و کالابرگ های موضوع بند ( ص ) تبصره ( 5 ) قانون بودجه سال 1383 کل کشور برای سه ماهه آخر سال جاری و سال 1384 کالابرگ فوق العاده به‎پیشنهاد استانداریها توزیع نماید.
ب - نسبت به افزایش سرانه مصرف ارد تا 15 کیلوگرم برای مناطق شهری و روستای یادشده اقدام نماید.
7 - وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است :
با همکاری وزارتخانه های بازرگانی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف دو ماه نسبت به تهیه طرح جامع فقرزدایی و برنامه ریزی برای تامین سبد غذایی پایه برای گروههای اسیب پذیر در مناطق موضوع این تصویبنامه با اولویت زنان باردار و شیرده وکودکان اقدام نماید.
8 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه نسبت به تعیین تکلیف قطعی بند ( 6 ) تصویبنامه شماره 13129/ت/30613 مورخ 18/3/1382 درخصوص دیون معوقه کشاورزی مناطق خشکسالی اقدام نماید.
9 - به وزارت بازرگانی اجازه داده می شود به منظور کاهش اثرات ناشی از خشکسالی در استآنهای یادشده در این تصویبنامه ، سقف مبادلات ارزی بازارچه ها و شرکتهای تعاونی مرزنشینان را به میزان دو برابر افزایش دهد.
10 - به غیر از استآنهای ذکر شده در این تصویبنامه چنانچه مناطق دیگری از کشور دچار پدیده طویل المدت خشکسالی ( حداقل سه سال متوالی یا 5 سال متناوب در یک دوره 7 ساله ) باشند و با الگوهای تعریف شده برای خشکسالی مطابقت داشته باشند با درخواست استاندار مربوط و تایید ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه کشور همه احکام این تصویبنامه به مناطق مزبور نیز تسری می یابد.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17462
تاریخ تصویب :
1383/09/29
تاریخ ابلاغ :
1383/11/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :