جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


شماره64723/ت32250ه - 20/11/1383

هیات وزیران در جلسه مورخ 14/11/1383 بنا به‎پیشنهاد شماره 1014648 مورخ 5/11/1383 وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده ( 6 ) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن - مصوب 1379 - تصویب نمود :
سرمایه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به مبلغ هفت هزار و پانصد میلیارد ( 000/000/000/500/7 ) ریال افزایش می‎یابد.
معاون اول رئیس‎جمهور - محمد رضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17471
تاریخ تصویب :
1383/11/14
تاریخ ابلاغ :
1383/11/26
دستگاه اجرایی :
موضوع :