جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


شماره68671/ت32292ه- 25/11/1383
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 21/11/1383 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 55883/7199ه-/ب مورخ 29/6/1383 تصویب نمود :
در بند (ح) ماده (2) آئین نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوران ، موضوع تصویبنامه‎شماره17234/ت28422ه- مورخ7/4/1383 عبارت ( موسسه‎عمومی غیردولتی) به عبارت ( مؤسسه عمومی عام المنفعه و مؤسسه اعتباری تخصصی) اصلاح میگردد.
معاون اول رئیس‎جمهور - محمد رضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17473
تاریخ تصویب :
1383/11/21
تاریخ ابلاغ :
1383/11/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :