جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


شماره3004/20/1901 30/ 10/1383
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - سازمان حج و زیارت
شورای عالی اداری دریکصدوسیزدهمین جلسه مورخ 17/2/1383بنابه پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و حج و زیارت" href="/tags/18998/سازمان-حج-و-زیارت/" class="link">سازمان حج و زیارت و به استناد بند ( ب ) ماده 4 آئین نامه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرائی کشور ( مصوبه شماره 44642/ت 27701 ه - مورخ 28/10/1381 هیات وزیران ) شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد سازمان مذکور را به شرح پیوست تصویب نمود تاپس از تکمیل و ارسال فرم های پیوست و دستورالعمل‎های مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، سایر مراحل فرایند ارزیابی درابعاد اختصاصی ( بند ( ب ) ماده 5 آئین نامه مزبور ) توسط دستگاه ذیربط صورت پذیرد.
معاون رئیس جمهور و دبیر شورایعالی اداری - حمیدشرکاء
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17455
تاریخ تصویب :
1383/02/17
تاریخ ابلاغ :
1383/11/05
دستگاه اجرایی :
موضوع :