جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


شماره 195735/1901 21/10/1383
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - شرکت راه‎ آهن جمهوری اسلامی ایران
شورای عالی اداری دریکصدو سیزدهمین جلسه مورخ 17/2/1383 بنابه پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند ( ب )ماده 4 آئین نامه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرائی کشور ( مصوبه شماره 44642/ت27701 ه - مورخ 28/10/1381 هیات محترم وزیران ) شاخص‎های اختصاصی ارزیابی عملکرد شرکت مذکور را به‎شرح پیوست ، تصویب نمود :
تا پس ازتکمیل و ارسال فرم های پیوست و دستورالعمل‎های مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، سایر مراحل فرایند ارزیابی در ابعاد اختصاصی ( بند( ب ) ماده 5 آئین نامه مزبور ) توسط دستگاه ذیربط ، صورت پذیرد.
معاون رئیس جمهور و دبیرشورای عالی‎اداری - حمیدشرکاء
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17447
تاریخ تصویب :
1383/02/17
تاریخ ابلاغ :
1383/10/26
دستگاه اجرایی :
موضوع :