جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


شماره 61883/ت32078 ه - 23/10/1383
وزارت اموراقتصادی و دارایی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 9/10/1383 به استناد بند “ه - ” ماده ( 46 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب1383 - تصویب نمود :
مجامع عمومی کلیه شرکتهای دولتی ، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند معادل یک درصد ( 1% ) درامد عملیاتی خود ( به استثنای سود سپرده‎های بانکی ) را صرف سرمایه گذاری در امور پژوهش و فناوری نمایند.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17447
تاریخ تصویب :
1383-10-09
تاریخ ابلاغ :
1383-10-26
دستگاه اجرایی :
موضوع :