جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


شماره 111749/301 13/10/1383
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح استفساریه قانون به کارگیری معلمین حق‎التدریس براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که یک فوریت ان در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 11/9/1383 تصویب گردید ، درجلسه علنی روز سه‎شنبه مورخ 1/10/1383 مجلس شورای اسلامی مطرح و نظر تفسیری مجلس به‎شرح پیوست تصویب و درتاریخ 9/10/1383 به تایید شورای نگهبان رسید ، در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‎ پیوست ارسال می‎گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل
شماره61433 22 /10/1383
وزارت آموزش وپرورش
قانون استفساریه قانون به‎کارگیری معلمین حق‎التدریس براساس قانون به کارگیری معلمین حق‎التدریس براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که درجلسه علنی روز سه‎شنبه مورخ اول دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/10/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 111749/301 مورخ 13/10/1383 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به‎پیوست جهت اجراء ابلاغ می‎گردد.
رئیس جمهور - سید محمد خاتمی
قانون استفساریه قانون به کارگیری معلمین حق‎التدریس براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
موضوع استفسار :
ماده واحده - 1 - آیا منظور از استخدام حق‎التدریسهای آموزش وپرورش موضوع قانون به کارگیری معلمین حق‎التدریس براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1383 مجلس شورای اسلامی استخدام رسمی است یا نه؟
2 - آیا شامل معلمین حق‎التدریسی با مدرک دیپلم هم می‎شود؟
3 - آیا منظور از سالهای مربوط به سوابق حق‎التدریس ، سالهای بدون انقطاع تدریس است و یا مجموع سالهای تدریس صرفنظر از انفصال و یا انقطاع منظورنظر می‎باشد؟
نظرمجلس : 1 - بلی ، منظور استخدام رسمی است.
2 - بلی شامل دیپلمه‎های حق‎التدریسی هم می‎شود و شامل افرادی که در سال تحصیلی 83 - 1382 شاغل بوده‎اند هم می‎باشد.
3 - مجموع سالهای تدریس صرفنظر از انفصال یا انقطاع منظورنظر می‎باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‎شنبه مورخ اول دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/10/1383 به‎ تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل
نوع :
قانون
شماره انتشار :
17449
تاریخ تصویب :
1383/09/11
تاریخ ابلاغ :
1383/10/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :