جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


شماره146662/139                            17/12/1383
حضرت حجت‎الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
          لایحه اصلاح ماده (187) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، ماده (169) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و ماده (195) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و الحاق ماده (163) قانون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‎عنوان ماده (152) مکرر به قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران که با عنوان لایحه اصلاح ماده (187) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و الحاق ماده (163) قانون مذکور به عنوان ماده (152) مکرر به قانون ارتش جمهوری‎اسلامی ایران از سوی دولت به شماره 46079/21586 مورخ 18/9/1381 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز سه‎شنبه مورخ 27/11/1383 مجلس با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید ، در اجرای اصل یکصدوبیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می‎گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل
شماره74319                             24/12/1383
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
          قانون اصلاح ماده (187) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، ماده (169) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و ماده (195) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و الحاق ماده (163) قانون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان ماده (152) مکرر به قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز سه‎شنبه مورخ بیست‎و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصدو هشتاد وسه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/12/1383 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 146662/139 مورخ 17/12/1383 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‎گردد.
رئیس جمهور - سید محمدخاتمی
قانون اصلاح ماده (187) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، ماده (169) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و ماده (195) قانون‎ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و الحاق ماده (163) قانون سپاه‎پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان ماده (152) مکرر به قانون ارتش‎جمهوری اسلامی ایران
          ماده واحده -       الف - متن زیر جایگزین ماده (187) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - مصوب 21/7/1370 - و ماده (169) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366 و ماده (195) قانون نیروی انتظامی مصوب 7/11/1382 و تبصره‎های ذیل مواد مذکور می‎شود:
          ماده 187- به کارکنانی که خدمت آنان پایان می‎پذیرد و به مستمری بگیران کارکنانی که شهید یا فوت می‎شوند به میزان مدتی که در طول مدت خدمت از مرخصی استحقاقی استفاده نکرده باشند معادل تمام مدت مرخصی استفاده نشده براساس آخرین حقوق و مزایای آنان از محل اعتباراتی که بدین منظور همه ساله در بودجه دستگاههای ذیربط منظور می‎گردد پرداخت خواهد شد.
          تبصره - به کسانی که بازخرید ، مستعفی و یا اخراج می‎شوند علاوه بر وجوه مذکور ، کسوربازنشستگی و پس‎انداز که از حقوق آنان کسر شده است از محل صندوق‎های بازنشستگی و پس‎انداز پرداخت خواهد شد.
          ب - ماده (163) قانون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر اصلاح و به‎عنوان ماده (152) مکرر به قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران - مصوب 7/7/1366 - نیز اضافه می‎شود:
          ماده 163 (ماده 152 مکرر) - به کلیه جانبازان اعم از شاغل و بازنشسته و وظیفه ، هدیه ایثار( حق از کارافتادگی) تعلق می‎گیرد که میزان و نحوه پرداخت آن به‎موجب آئین‎نامه‎ای خواهد بود که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
          قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‎شنبه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد وهشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/12/1383 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل
نوع :
قانون
شماره انتشار :
17496
تاریخ تصویب :
1383/11/27
تاریخ ابلاغ :
1383/12/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :