جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.


شماره146672/315                                  17/12/1383
حضرت حجت‎الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
          لایحه اصلاح مبلغ مندرج در بند (الف) تبصره (5) قانون بودجه سال 1383 کل کشور و ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که از سوی دولت به شماره 27087/30887 مورخ 10/6/1383 به‎مجلس شورای اسلامی تقدیم و یک فوریت آن در جلسه علنی روزسه‎شنبه مورخ 8/10/1383تصویب گردید و در جلسه علنی روز سه‎شنبه مورخ 4/12/1383 مجلس  با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید ، در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می‎گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل
شماره74283                                     24/12/1383
وزارت بازرگانی
          قانون اصلاح مبلغ مندرج در بند (الف) تبصره (5) قانون بودجه سال 1383 کل کشور و ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز سه‎شنبه مورخ چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/12/1383 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 146672/315 مورخ 17/12/1383 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‎گردد.
رئیس جمهور - سید محمدخاتمی
قانون اصلاح مبلغ مندرج در بند (الف) تبصره (5) قانون بودجه سال 1383 کل کشور و ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
          ماده واحده - در راستای اجرای سیاست جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات اساسی یارانه‎ای ، به دولت اجازه داده می‎شود کسری یارانه کالاهای اساسی و خدمات ، ردیفهای503019 و 503021 ، معادل‎ ده ‎هزارمیلیارد (10,000,000,000,000) ریال را به میزان سه هزار میلیارد (3,000,000,000,000 ) ریال از محل مازاد درآمد ریالی ردیف 810100 و مابقی به میزان شش هزار میلیارد ( 6,000,000,000,000 ) ریال از محل حساب ذخیره ارزی و معادل یک هزار میلیارد (1,000,000,000,000) ریال از محل صرفه‏‎جوئی‎های دولت (مازاد بر ارقام مندرج در قانون بودجه سال جاری) تأمین نماید.
          قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‎شنبه مورخ چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ12/12/1383 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل
نوع :
قانون
شماره انتشار :
17496
تاریخ تصویب :
1383/12/04
تاریخ ابلاغ :
1383/12/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :