جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


شماره2864/1601/2                       23/12/1383
(مصوب 13/4/1379 ریاست محترم قوه قضاییه)
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
          نظر به تغییرات اخیر در ساختار کلی دستگاه قضایی و با عنایت به پیشنهاد معاونت محترم اجرایی محضر ریاست معزز قوه قضاییه و موافقت معظم‎له ، بخشهایی از دستورالعمل نحوه واگذاری و استفاده از خانه‎های سازمانی (مصوب 13/4/1379 ریاست محترم قوه قضاییه) - شامل « تبصرة ماده 2» ، « تبصرة 1 ماده 3» و « مادة 9 » - به شرح ذیل تغییر یافته است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب در اولین شماره روزنامه رسمی منعکس گردد:
          تبصرة ماده 2 - مدت استفاده از خانه‎های سازمانی 3 سال می‎باشد و در موارد ضروری با تشخیص کمیته موضوع ماده 9 و تأیید معاونت اجرایی به مدت 2 سال تمدید خواهد شد.
          تبصرة1 ماده 3 - مقامات قوه قضاییه ، مدیران و رؤسای کل دادگستری استان و مشاغل همتراز و همچنین موارد خاص و استثنایی با پیشنهاد کمیته موضوع ماده 9 و تأیید معاونت اجرایی از ضوابط امتیازی این دستورالعمل مستثنی هستند.
          ماده 9 - واگذاری خانه‎های سازمانی در حوزه ستادی با تصویب کمیته‎ای متشکل از نماینده معاون اجرایی قوه قضاییه ، مدیرکل پشتیبانی و خدمات رفاهی ، معاون رفاهی اداره کل پشتیبانی و خدمات رفاهی و مدیرکل امور اداری و استخدامی و نماینده حوزه ریاست و دستگاه ستادی ذیربط  انجام می‎پذیرد و اعضاء کمیته استانها متشکل از ریاست کل دادگستری ، معاون اداری و مالی دادگستری استان ، مقام مسئول واحد ذیربط می‎باشند. بدیهی است کمیته استانها در موارد ضروری هماهنگی لازم با معاونت اجرایی معمول می‎دارند.
مدیرکل تشکیلات و برنامه‎ریزی قوه قضائیه - صدقی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17496
تاریخ تصویب :
1383/12/23
تاریخ ابلاغ :
1383/12/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :