جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


شماره77233/ت32652ه-                          27/12/1383
اصلاح تصویبنامه شماره 37929/ت25504 ه- مورخ 16/8/1380
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
          هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/12/1383 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
            در تصویب نامه شماره 37929/ت25504ه- مورخ 16/8/1380 عبارت « برنامه سوم توسعه» به عبارت « شهریور ماه سال 1384» تغییر می یابد.
معاون اول رئیس‎جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17496
تاریخ تصویب :
1383/12/26
تاریخ ابلاغ :
1383/12/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :