جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


شماره65010/ت31201ه-                          26/12/1383
تصویبنامه در مورد برنامه جامع ملی ساماندهی امور جوانان
سازمان ملی جوانان - سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور
          هیئت وزیران در جلسه مورخ  23/12/1383 بنا به پیشنهاد شماره  7331/س مورخ10/5/1383 سازمان ملی جوانان و به استناد ماده (112) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383- تصویب نمود:
           نظر به اهمیت و جایگاه جوانان در توسعه ، پیشرفت و تعالی کشور و ضرورت ساماندهی امور آنان موارد زیر به عنوان راهبردها و راهکارها و چگونگی تحقق اجرای سیاست یکپارچه و هماهنگ برنامه ساماندهی امور جوانان (سند پیوست) تعیین می‎شود:
          1 - انجام مطالعات ملی در حوزه سیاستها و ساختارهای مرتبط با جوانان.
          2 - شناسایی نیازهای دختران و پسران جوان با همکاری کلیه دستگاههای اجرایی از طریق:
          الف - جمع‎آوری مستمر اطلاعات.
            ب - تدوین و تعیین شاخصها با ملاحظات جنسیتی.
          پ - انجام مطالعات و تحقیقات مستمر و ادواری به منظور به‎روز کردن اطلاعات درباره نیازهای جوانان و اولویت‎گذاری آنها.
            3- اصلاح نگرشها و باورها نسبت به نیازهای دختران و پسران جوان از طریق اجرای برنامه های آموزشی ، اطلاع رسانی و آگاهی‎سازی در سطوح مختلف اجتماعی بویژه مدیران رده بالای مرتبط با امور جوانان.
          4- بررسی و مطالعه ساختار و مأموریت دستگاههای دولتی مرتبط با امور جوانان به‎منظور:
          الف - بهینه سازی وظایف آنان در قبال جوانان.
          ب - افزایش مشارکت آنان برای بهبود وضعیت جوانان.
          پ - اصلاح شرح وظایف دستگاههای مسئول با هدف حذف موازی کاری در حوزه جوانان و تقسیم کار ملی.
            تبصره - سازمان ملی جوانان موظف است ظرف سه ماه با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاههای اجرایی مرتبط با امور جوانان ، پیشنهادهای لازم را درخصوص تقسیم کار ملی برای ساماندهی امور جوانان تهیه و به شورای عالی اداری ارسال نماید.
          5 - ایجاد زمینه به منظور مشارکت حداکثری سازمانهای غیردولتی در ساماندهی امور جوانان از طریق:
          الف - شناسایی موانع فعالیت و مشارکت سازمانهای غیردولتی در امور جوانان و تلاش برای رفع آنها.
          ب - کمک به تسهیل فرایند تأسیس سازمانهای غیردولتی مرتبط با امور جوانان.
            6 - برنامه‎ریزی به منظور تعامل سازنده و فعال بین سازمانهای دولتی و غیردولتی از طریق:
          الف - شناسایی موانع همکاری سازمانهای دولتی و غیردولتی مرتبط با امور جوانان و تلاش برای رفع آنها.
            ب - شناسایی وظایف غیرحاکمیتی قابل واگذاری امور جوانان به سازمانهای غیردولتی و پیگیری تحقق آنها.
          پ - زمینه‎سازی برای عضویت نمایندگان سازمانهای غیردولتی مرتبط با امور جوانان در مجامع و شوراهای سازمانهای دولتی.
          7- اجرای کلیه بندهای فوق الذکر به عهده سازمان ملی جوانان خواهد بود.
          8 - پیش‎بینی تمهیدات لازم ساختاری ، اعتباری و برنامه‎ای توسط سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور در لوایح بودجه سالانه به منظور امکان اجرایی نمودن سیاستها و تصمیمات اتخاذ شده.
          9- به‎منظور اجرای برنامه‎ ساماندهی امورجوانان « ستاد ملی ساماندهی امورجوانان» زیرنظر رئیس سازمان ملی جوانان و با عضویت نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه‎ها و دستگاههای زیر تشکیل خواهد شد:
          الف - سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور.
          ب - وزارت آموزش و پرورش.
          پ - وزارت کشور.
          ت - وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری.
          ث - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
          ج - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی.
          چ - سازمان تربیت بدنی.
          ح - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
          خ - سازمان تبلیغات اسلامی.
          د - بنیاد شهید و امور ایثارگران.
          ذ - مرکز امور مشارکت زنان .
          ر - جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران .
          ز - نیروی مقاومت بسیج.
          ژ - یک نفر از مدیران سازمانهای غیردولتی جوانان به انتخاب مجمع ملی جوانان.
          س - پنج نفر از اساتید صاحب نظر دانشگاهها به پیشنهاد رییس سازمان ملی جوانان.
          تبصره1- جلسات ستاد با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرای اعضای حاضر معتبر است.
          تبصره2- رییس ستاد در موارد مقتضی می‎تواند از نمایندگان سایر وزارتخانه‎ها یا دستگاههای ذیربط جهت حضور در جلسات ستاد دعوت نماید.
معاون اول رئیس‎جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17496
تاریخ تصویب :
1383/12/23
تاریخ ابلاغ :
1383/12/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :