جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


شماره77113/ت32573ه-                      26/12/1383
وزارت بازرگانی - وزارت امور اقتصادی و دارایی
          هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/12/1383 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به‎استناد مواد (4) و (23) قانون مقررات صادرات و واردات - مصوب 1372- و بند ( ب) ماده (2) قانون امور گمرکی - مصوب 1350- تصویب نمود:
            1- جداول حقوق ورودی پیوست که براساس جدول نمانکلاتور تصحیح شده سیستم هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا با اعمال اصلاحیه های مربوط به نسخه 2002 تدوین گردیده است ، جایگزین جداول پیوست آیین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات ، موضوع تصویبنامه شماره 1395/ت16ه- مورخ 6/2/1373 و اصلاحات بعدی آن می گردد.
            2- این تصویبنامه از تاریخ 1/1/1384 قابل اجرا می باشد.
معاون اول رئیس‎جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17496
تاریخ تصویب :
1383/12/23
تاریخ ابلاغ :
1383/12/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :