جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


تاریخ : 22/9/1383 کلاسه پرونده : 79/209 شماره دادنامه : 466

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
حکم مقرر در ماده واحده قانون تائید رشته های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب1367 مصرح درتکلیف وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی درزمینه بررسی مدارک فارغ التحصیلان دانشگاه‏ آزاد اسلامی و تایید مدارک تحصیلی انان با رعایت مقررات مربوط و نتیجتا مبین و مؤید ارزش و اعتبار تحصیلی گواهینامه های تحصیلی فارغ التحصیلان آن دانشگاه همانند مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی است. بنابراین مصوبه مورخ 25/1/1379 هیات مدیره شرکت فولادخوزستان که با وضع قواعدامره به شرح بند یک مصوبه مزبور که منحصرا مدارک فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی در رشته های موردنیاز را مورد تایید قرار داده و به شرح بندهای 2 و 7 مصوبه فوق الاشعار تایید اعتبار و ارزش مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاههای معتبر قانونی ازجمله دانشگاه آزاد را موکول به توفیق در آزمون خاص و مصاحبه اعلام کرده است خلاف هدف و حکم صریح مقنن و خارج از حدود ختیارات قانونی هیات مدیره مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری عبارت ( ....ی دولتی ) از متن بند یک مصوبه حذف و همچنین بندهای 2 و 7 مذکور ابطال می شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی

شماره ه - /79/209 14/10/1383
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : آقای اسماعیل احمدی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه هیات مدیره شرکت فولاد خوزستان به شماره 203 - 100 مورخ 23/3/1379
مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، اینجانب در سال1368 به استخدام شرکت فولاد خوزستان درامدم. درسال 1372 پس ازقبولی در ازمون دانشگاه ازاد با استفاده از بورسیه شرکت مشغول به تحصیل در رشته حقوق قضائی گردیده و در سال1375 فارغ التحصیل شدم. پس از اشتغال مجدد در شرکت و انتقال به دفتر حقوقی درتاریخ 1/5/1378 متاسفانه تاکنون از اعطای حکم کارشناسی خودداری نموده اند و این امر صدور مصوبه شماره 203 - 100 مورخ 23/3/1379 هیات مدیره شرکت فولاد خوزستان می باشد. در این مصوبه که مغایرت صریح با قانون تایید مدارک دانشگاه ازاد مصوب1367 مجلس شورای اسلامی دارد ، بین فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی و غیردولتی ( ازاد - پیام نور ) فرق گذاشته شده است. به این ترتیب که دربند2 آن فارغ التحصیلان دانشگاههای ازاد و پیام نور درصورت درخواست مدیران شرکت می بایست در ازمون خاص و مصاحبه که همزمان با ازمون استخدامی سایر داوطلبان خارج از شرکت به عمل می اید ، شرکت نمایند و درصورت موفقیت در مراحل دوگانه ازمون و مصاحبه به انان حکم کارشناسی اعطاء می شود. بنابه مراتب تقاضای ابطال مصوبه هیات مدیره شرکت فولاد خوزستان را دارد. طرف شکایت درخصوص شکایت مذکور علیرغم تبادل لایحه و پیگیریهای لازم مبادرت به ارسال لایحه جوابیه ننموده اند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت اراء به شرح اتی مبادرت به صدور رای می‏نماید
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
466
تاریخ تصویب :
1383/09/22
تاریخ ابلاغ :
1383/11/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :