جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


شماره3952/30/82                                                  25/5/1382
جناب آقای دکتر رضا فرجی دانا
رئیس محترم دانشگاه تهران
عطف به نامه شماره 14637/51 مورخ 15/5/1382 درخصوص شمول اصل 55 قانون اساسی و صلاحیت دیوان محاسبات نسبت به رسیدگی و حسابرسی کلیه امور مالیاتی و حسابهای خارج از بودجه تخصیصی منجمله حساب هدایا و کمکهای مردمی ، به اطلاع می رساند اصل مذکور در جلسه مورخ 14/9/1375 شورای نگهبان مطرح و منجر به نظریه تفسیری به شرح زیر شده است:
        ( اصل 55 قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است.)
قائم مقام دبیر شورای نگهبان - سیّدرضا زواره ئی
شماره14637/51                                                 15/5/1383
شورای محترم نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران احتراماً ، به استحضار می رساند:
        براساس اصل 55 قانون اساسی ، دیوان محاسبات مسئولیت رسیدگی و حسابرسی به کلیه حساب های وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتی را در رابطه با تفریغ بودجه بعهده دارد. شورای محترم نگهبان نیز در پاسخ به استفساریه شماره 104151 مورخ 6/9/1375 ریاست محترم جمهور وقت به شرح نظریه شماره 1516/21 مورخ 14/9/1375 اعلام داشته است که ( اصل 55 قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجة کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است.) علیرغم اصل 55 قانون اساسی و نظریه تفسیری مذکور ، دیوان محاسبات به استناد مواد دو و چهل و دو قانون دیوان محاسبات کشور مدعی است که مسئولیت رسیدگی و حسابرسی به کلیه امور مالی و حساب های خارج از بودجه تخصیصی منجمله حساب هدایا و کمک های مردمی را نیز بعهده دارد.
        خواهشمند است با عنایت به مراتب فوق نظر شورای محترم نگهبان را در این خصوص اعلام فرمایند.
رئیس دانشگاه تهران - رضا فرجی دانا
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17477
تاریخ تصویب :
1383/05/25
تاریخ ابلاغ :
1383/12/05
دستگاه اجرایی :
موضوع :