جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


شماره221444/1901                                            28/11/1383
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - سازمان اوقاف و امورخیریه
شورای عالی اداری در یکصدوسیزدهمین جلسه مورخ 17/2/1383 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان اوقاف و امور خیریه و به استناد بند ( ب) ماده 4 آئین نامه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرائی کشور (مصوبه شماره 44642/ت27701 ه- مورخ 28/10/1381 هیأت وزیران ) شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد سازمان مذکور را به شرح پیوست تصویب نمود تا پس از تکمیل و ارسال فرم ها و دستورالعمل های مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، سایر مراحل فرایند ارزیابی در ابعاد اختصاصی (بند ( ب ) ماده 5 آیین‏نامه مزبور) توسط دستگاه ذیربط صورت پذیرد.
معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری - حمید شرکاء
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17477
تاریخ تصویب :
1383/02/17
تاریخ ابلاغ :
1383/12/05
دستگاه اجرایی :
موضوع :