جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


شماره67236/31868 5/12/1383
وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنایع و معادن - وزارت راه و ترابری وزارت مسکن و شهرسازی - وزارت بازرگانی
نظر به اینکه بند ( 5 ) تصویبنامه شماره 50976 ت 31868ه - مورخ 21/9/1383 که براساس طرح پیشنهادی تنظیم و ابلاغ گردیده است به اشتباه تحریر شده است لذا مراتب به شرح زیر جهت اصلاح اعلام می شود :
( 5 - سهام ترجیحی بابت پنجاه و یک درصد ( 51% ) سهام واگذار شده شرکت سهامی فرش ایران بابت رد دیون دولت به کارگران و کارکنان شرکت سهامی فرش ایران واگذار می‏ گردد. )
دبیر هیات دولت - عبداله رمضان زاده
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17485
تاریخ تصویب :
1383/12/05
تاریخ ابلاغ :
1383/12/15
دستگاه اجرایی :
موضوع :