جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


شماره62859/ت31584ه - 11/12/1383
وزارت کشور - وزارت نفت - وزارت راه و ترابری
هیات وزیران در جلسه مورخ 5/12/1383 بنا به پیشنهاد شماره 7994/73/7/1 مورخ 21/10/1383 وزارت کشور و به استناد ماده ( 4 ) قانون گذرنامه - مصوب 1351 - تصویب نمود :
1 - فرودگاه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به عنوان مرز مجاز هوایی بین المللی شناخته شده و تردد از مرز یادشده با گذرنامه معتبر بلامانع می باشد.
2 - وزارت نفت مسئولیت تهیه امکانات مورد نیاز سایر دستگاههای ذیربط را برعهده خواهد داشت.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17485
تاریخ تصویب :
1383/12/05
تاریخ ابلاغ :
1383/12/15
دستگاه اجرایی :
موضوع :