جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


ماده اول - بانک کشاورزی مکلف است دعاوی مربوط به بانک سابق ایران را
به منظور رسیدگی و قطع و فصل به کمیسیونی مرکب از رییس دیوان دادرسی
دارایی یا رییس دیوان محاسبات - رییس دادگاه های استان مرکز و رییس بانک
کشاورزی رجوع کند و کمیسیون مزبور با در نظر گرفتن وضع بدهکاران و
مستندات بانک تصمیم نهایی اتخاذ و تصمیم این کمیسیون به اکثریت قطعی و
لازم الاجرا خواهد بود.
ماده دوم - وزارت دارایی و وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون
می باشند.
چون به موجب قانون تمدید مدت قانون الغا کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق
ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون به تصویب کمیسیونهای
مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنا بر این لایحه
قانونی راجع به حل و فصل دعاوی مربوط به بانک سابق ایران که در تاریخ دوم
خرداد ماه 1334 به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتا قابل اجرا
می باشد.
رییس مجلس سنا - سید حسن تقی زاده رییس مجلس شورای ملی - اردلان
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1334/03/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :