جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


تبصره 1 - وزارت فرهنگ استثنائا می تواند در صورت لزوم و احتیاج از
معلمینی که سن آنان از 65 سال تجاوز نموده تا سن 70 سالگی با موافقت آنان
در خدمات آموزشی استفاده نماید.
تبصره 2 - فارغ التحصیلان دوره چهارساله دانشکده داروسازی که در خارج از
دانشگاه به خدمات دولتی مشغول بوده و یا خواهند شد از مزایای استخدامی
داروسازی دوره پنج ساله دانشکده داروسازی استفاده خواهند کرد.
تبصره 3 - از بابت هزینه تفکیک دانشسرای عالی و حق التدریس و استخدام
معلمین دانشسرا تا میزان سه میلیون ریال از مبلغ فوق در اختیار دانشگاه
گذاشته می شود. این قانون که متمم قانون مربوط به اعطای یکصد و هشتاد
میلیون ریال اعتبار اضافی به وزارت فرهنگ بوده و مشتمل بر سه تبصره است
در جلسه پنجشنبه هفتم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس
شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - امان الله اردلان
قانون بالا در جلسه روز 27 دی ماه 1334 مورد تایید مجلس سنا واقع شده است
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1334/10/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :