جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


ماده واحده - دولت مجاز است از روز 20 اردیبهشت ماه 1307 که
کاپیتولاسیون ملغی است لایحه قانون مدنی را که به مجلس شورای ملی تقدیم
داشته تا وقتی که رای قطعی کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی اتخاذ و
اعلام شود به موقع اجرا گذارد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هیجدهم اردیبهشت ماه یک هزار
و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1307/02/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :