×

تصویبنامه هیات وزیران در مورد استملاک اتباع خارجه

تصویبنامه هیات وزیران در مورد استملاک اتباع خارجه

تصویبنامه-هیات-وزیران-در-مورد-استملاک-اتباع-خارجه
شماره 14393 10/9/42
وزارت امور خارجه
هیات وزیران در جلسه 13/7/.42 بنا به پیشنهاد شماره 1267 - 1342 مورخ 11/7/42 وزارت امور خارجه با موافقت وزارت کشور و وزارت دادگستری تصویب نمودند.
1 - علاوه بر مواردیکه در آئین نامه استملاک اتباع خارجه پیش بینی شده هیات دولت میتواند پس از رسیدگی و موافقت کمیسیون خاصی که ضمن آئین نامه اجرائی این تصویب نامه قانونی بطریق و شرایط انتخاب اعضاء آن تعیین میشود به کسانیکه بدون داشتن پروانه اقامت دائمی بمنظور سیاحت واستفاده ییلاقی به کشورایران مسافرتهای منظم فصلی درسنوات متعدد و متوالی مینمایند نیز اجازه خرید مال غیر منقول برای محل سکونت شخصی با رعایت تناسبهای لازم بدهد مشروط براینکه برای خرید مال غیر منقول از ارزی که رسماَ به کشور منتقل مینمایند بوسیله یکی از بانکهای مجاز استفاده نمایند.
2 - مدلول ماده یک این تصویب نامه قانونی درمناطقی قابلیت اجرا خواهد داشت که دولت مقتضی بداند.
3 - آئین نامه اجرایی این تصویب نامه قانونی بوسیله وزارت امورخارجه و وزارت دادگستری و وزارت کشور تنظیم و بموقع اجراء گذارده میشود.
4 - وزارت امورخارجه مکلف است لایحه تحصیل مجوز قانونی این تصویب نامه را تهیه و تقدیم دارد.
اصل تصویب نامه دردفتر نخست وزیر است .
از طرف نخست وزیر

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 5482

تاریخ تصویب : 1342/07/13

تاریخ ابلاغ : 1342/06/17

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.