×

تصویبنامه در مورد امحاء تمبرهای عمومی پستی

تصویبنامه در مورد امحاء تمبرهای عمومی پستی

تصویبنامه-در-مورد-امحاء-تمبرهای-عمومی-پستی
شماره 21294 /6 11/12/42
وزارت پست و تلگراف و تلفن
هیات وزیران در جلسه مورخ 14/11/42 بنا به پیشنهاد شماره 174/3256/4714/ک مورخ 24/10/42 وزارت پست و تلگراف و تلفن و موافقت شماره 26/117173 مورخ 12/10/1342 وزارت دارائی تصویب نمودند باقیمانده تمبرهای عمومی پستی از سری دهم و ماقبل که پس از انتشار تمبرهای جدید سری یازدهم غیر قابل مصرف تشخیص و بعد از انتشار آگهی درجراید و پخش در رادیو و انقضای مهلت مقرر از جریان خارج و از طرف خزانه داری کل جمع آوری شده است باضافه موجودی مخازن خزانه داری کل و هیات نظارت چاپ اوراق بهادار بوسیله کمیسیون مخصوص رسیدگی و امحاء اوراق بهادارمنسوخه که با حضور نمایندگان بازرسی وزارت دارائی و خزانه داری کل و دیوانعالی کشور و وزارت پست و تلگراف وتلفن تشکیل میگردد با رعایت تشریفات و مقررات سوزانده شود.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 5553

تاریخ تصویب : 1342/11/14

تاریخ ابلاغ : 1342/12/17

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.