×

اصلاح آئین نامه مجله حقوقی وزارت دادگستری

اصلاح آئین نامه مجله حقوقی وزارت دادگستری

اصلاح-آئین-نامه-مجله-حقوقی-وزارت-دادگستری
شماره 21930/6 14/12/42
اصلاح آئین نامه مصوب 24/11/42 مجله حقوقی وزارت دادگستری
قسمت دوم آئین نامه مصوب 24/11/1342 بشرح ذیل تصحیح می شود.
2 - ماده سوم آئین نامه به شرح ذیل اصلاح میشود.
ماده 3 - مجله در مواعدی که از طرف هیات مدیره تعیین و بتصویب وزارت دادگستری تهیه و چاپ شود و بامضای مدیر مسئول و یا کسی که وزارت دادگستری موافقت دارد برسد.
وزیر دادگستری

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 5557

تاریخ تصویب : 1342/12/14

تاریخ ابلاغ : 1342/12/22

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.