جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


نمره 28926 4/10/1310
در تعقیب نظامنامه مورخه 6/9/1310 نمره 26674 وزارت عدلیه مقرر میدارد :
ماده واحده - هر یک از صاحب منصبان پارکه که محل مأموریت او تبدیل شده و در مدت مقرر بمحل مأموریت نرود متمرد محسوب و بمجازات انتظامی از درجه چهار ببالا محکوم خواهد شد حداقل مجازات شش ماه انفصال موقت است .
داور - مهر وزارت عدلیه اعظم
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1310/10/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :