جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


نمره 529 23/1/1310
وزارت جلیله مالیه
هیئت وزراء در جلسه هیجدهم فروردین ماه 1310 تشخیص و تصویب نمودند که مسکوک معیوب عبارتست از مسکوک شکسته یا سوراخ شده و یا دسته دار .
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1310/01/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :