جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


نمره 5687 14/7/1310
وزارت جلیله مالیه
هیئت وزراءدر جلسه 7 مهر ماه 1310 تصویب نمودند که ریاست بانک ایران میتواند برای اقامه دعوی محاکمات مالیه و یا دفاع از دعاوی که بر علیه بانک اقامه میشود غیر از مدعی العموم نماینده دیگری معین نماید این ماده الحاقیه به نظامنامه دیوان محاکمات پاسخ تصویبنامه نمره 4644-15/6/1310 است .

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1310/07/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :