جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


شماره 9048 28/7/44
وزارت اقتصاد
هیئت وزیران در جلسه مورخه 28/7/44 حسب پیشنهادهای شماره 17623 مورخ 1/7/44 و 15621 مورخ 14/6/44 و 18573 مورخ 12/7/44 و 17929 مورخ 6/7/44 وزارت اقتصاد و موافقت شورایعالی اداری کشور وبموجب اجازه حاصله از تبصره 37 قانون بودجه اصلاحی سال 43 کل کشور مراتب زیر را تصویب نمود.
1- وزارت اقتصاد مجاز است بیست نفر دپیلمه ای را که بشرح فهرست پیوست تا تاریخ 2/6/43 در ادارات و سازمانهای تابعه وزارت اقتصاد بعنوان کارگر ولی در مشاغل سازمانی بخدمت اشتغال داشته اند بر طبق تصویبنامه شماره 43158 مورخ 1/10/43 بطریق حکمی استخدام و حقوق آنان را از بودجه مصوب هر یک از سازمانهای مربوطه پرداخت نماید.
2- وزارت اقتصاد مجاز است بمنظور تکمیل کادر فنی اقتصادی و بازرگانی خود 25 نفر دکتر و یا لیسانسیه اقتصاد و یا بازرگانی و یک نفر دکتر دارو ساز و دو نفر مهندس میکانیک و دو نفر مهندس برق و یک نفر لیسانسیه دانشکده ادبیات را که کارمند مستعفی آن وزرات است طبق قوانین از طریق اداره مشاغل و کاریابی وزارت کار استخدام کشوری استخدام و حقوق آنها را از محل اعتبارپست حقوقی بازنشستگان و کارمندان منتقل و متوفی در حدود بودجه مصوب سال جاری پرداخت نماید.
3 - وزارت اقتصاد مجاز است ناوسروان نیروی دریائی شاهنشاهی سعید ماجد را که بفرمان ملوکانه بوزارت اقتصاد ( سازمان بنادر و کشتیرانی ) منتقل گردیده بخدمت پذیرفته و درجه ایشان را بر طبق قوانین و مقررات مربوطه برتبه اداری تبدیل نماید.
4 - وزارت اقتصاد مجاز است بجای سه نفر از ده نفر دکتر و مهندس و لیسانسیه شیمی موضوع تصویبنامه شماره 43642- 9/10/43 برای خدمت در موسسه استاندارد ایران و از اعتبارات آن مؤسسه استاندارد ایران و از اعتبارات آن مؤسسه سه نفر دکتر دارو ساز استخدام نماید و همچنین از محل اعتبارات پیش بینی شده در بودجه مصوب سال جاری مؤسسه مزبور چهار نفر دکتر و مهندس ( مهندس نساج یکنفر مهندس ساختمان یکنفر - دکتر دامپزشک دو نفر ) جهت انجام تحقیقات صنعتی و امور آزمایشگاهی استخدام نماید.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
6045
تاریخ تصویب :
1344/07/28
تاریخ ابلاغ :
1344/08/29
دستگاه اجرایی :
موضوع :