جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


شماره 50744 27/9/44
وزارت کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 27/9/1344 بنا به پیشنهاد های شماره 26687/2 مورخ 29/2/44 و 111857/2/23208/1 مورخ 19/8/44 وزارت کشور ( شهربانی کل کشور ) و موافقت شورایعالی اداری کشور و باستناد تبصره 37 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور تصویب نمودند که شهربانی کل کشور مجاز است هشت نفر دپیلمه بعنوان انگشت نگار و بایگانی فنی بجای افراد مستعفی جهت خدمت در اداره تشخیص هویت با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه بطور قراردادی استخدام نماید.
اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است.
نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
6075
تاریخ تصویب :
1344/09/27
تاریخ ابلاغ :
1344/10/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :