جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


شماره 5671 1/10/44
وزارت آبادانی و مسکن
هئیت وزیران در جلسه مورخ 27/9/44 بنا به پیشنهاد شماره 936 رم مورخ 22/9/1344 وزیر آبادانی و مسکن و طبق ماده 9 اساس نامه قانونی سازمان مسکن تصویب نمودند که آقای مهندس مرتضی امیر ارجمند بسمت رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل سازمان مسکن منصوب شود.
اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است.
نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
6075
تاریخ تصویب :
1344/09/27
تاریخ ابلاغ :
1344/10/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :