جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


شماره 14603/6 17/12/44
اصلاح آئین نامه راجع به کارشناسی در امور مربوط به لایحه قانونی مالک و مستاجر مصوب 1/5/1339
ماده 1 - آئین نامه شماره 3871/7 - 1/5/39 راجع به کارشناسی در امور مربوط به لایحه قانونی مالک و مستاجر بشرح زیر اصلاح میشود.
ماده 1 - در نیمه دوم اسفند ماه هر سال وزارت دادگستری از بین کارشناسان رسمی عده ای را جهت انجام کارشناسی در امور مربوط به لایحه قانونی مالک و مستأجر انتخاب و بدادگاه ها معرفی مینماید.
وزیر دادگستری
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
6150
تاریخ تصویب :
1344/12/17
تاریخ ابلاغ :
1345/01/16
دستگاه اجرایی :
موضوع :